4.4
Η βαθμολογία σας
Βαθμολογία
Δεν σε αγαπώ ξανά Μέσος 4.4 / 5 εκτός 36
Τάξη
59η, έχει 64Κ απόψεις
Εναλλακτική λύση
ενημέρωση
Συγγραφέας (ες)
ενημέρωση
Καλλιτέχνης (ων)
ενημέρωση
Είδος (-ες)
Τύπος
ενημέρωση