4
Η βαθμολογία σας
Βαθμολογία
Για να πάρεις την καρδιά μιας γοργόνας Μέσος 4 / 5 εκτός 2
Τάξη
N / A, έχει 239 εμφανίσεις
Εναλλακτική λύση
ενημέρωση
Συγγραφέας (ες)
ενημέρωση
Καλλιτέχνης (ων)
ενημέρωση
Είδος (-ες)
Τύπος
manga